Mediation

Mediation

Bemiddeling tussen partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

1. Waartoe dient mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale professionele bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing te komen.
 
een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger zoals een advocaat of een rechter en zal ook geen standpunt innemen, geen partij kiezen, bedenkt geen oplossingen, doet geen uitspraken en heeft geen oordeel over het conflict.
 
Een mediator kan je helpen als je een verschil van mening, een conflict of een juridisch geschil hebt met bijvoorbeeld familie, buren, collega, werknemer of werkgever.
 
Ook kan het zijn dat je onverhoopt in een scheiding terecht komt waarbij het belangrijk is om juridisch het een en ander goed af te stemmen.
 
De mediator helpt je om samen met de andere partij op een respectvolle manier en in een veilige omgeving het gesprek weer aan te gaan.
 
Je maakt samen afspraken om het probleem op te lossen. Er is dan geen rechtszaak nodig en dat is vooral als je in de toekomst met elkaar te maken heeft prettig.
 
De mediator weegt de belangen van de betrokken partijen af en geeft daarbij aan wat juridisch redelijk en haalbaar is.
Dat klinkt niet alleen positief, maar dat is het ook.
 
Bij een echtscheiding kan mediation het verschil maken tussen een voortdurend conflict en een helder toekomstperspectief.
Wil je in goed overleg uit elkaar gaan en zijn er kinderen in het spel en wil je de scheiding zo harmonieus mogelijk laten verlopen? Of wil je zonder hoge advocaatkosten scheiden?  Dan kunt je het beste een mediator inschakelen.
 
Mediators die ook echtscheidingen begeleiden hebben tevens nog een extra specialisatieopleiding tot familiemediator gevolgd.
Mediation bij echtscheiding draait niet om winnen of verliezen, maar om een solide basis voor de toekomst.
 
Mediation is geschikt voor zeer veel soorten conflicten en is natuurlijk ook heel geschikt om conflicten te voorkomen.

2. Voordelen van een mediation-traject

Omdat met mediation op een harmonieuze manier wordt getracht tot een oplossing te komen, kan dit vele voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan:

– Een korter traject.
– Relatief lage kosten.
– Duurzame en bevredigende oplossing voor alle partijen, dus een win-win situatie.
– De tussen partijen te maken afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.
– Het herstellen van de communicatie.
– Het terugbrengen van de rust.
– Op een constructieve manier over de toekomst na te kunnen denken.
– De mediator zal ervoor zorgen dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en zich ook daadwerkelijk gehoord voelen.
– De mediator behandelt alle praktische zaken die bij de zaak horen.
– De mediator behandelt alle praktische zaken die bij de echtscheiding horen zoals: de verdeling van het vermogen en de goederen, het ouderschapsplan, de alimentatie en juridische zaken.
– De mediator leidt de gesprekken en stelt vragen maar de deelnemers maken zelf alle keuzes en afspraken.
– De mediator begeleidt en faciliteert tijdens gesprekken en staat u inhoudelijk bij tijdens het algehele proces.
– De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant en zal uw zaak of het scheidingsproces verder voor u afhandelen.

3. Wanneer is mediation niet geschikt?

Mediation is niet geschikt als het conflict te ver geëscaleerd is of als betrokkenen elkaar niet meer willen spreken. Ook is mediation niet geschikt als er strafbare feiten gepleegd zijn, er een juridische procedure loopt of als er wettelijke regelingen moeten worden opgevolgd.

4. Wanneer kan ik terecht?

Ik ben van mening dat lang wachten het probleem kan verergeren. Praktijk FacioNovo heeft daarom ruime openingstijden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Ik streef ernaar om binnen 14 dagen met de mediation te kunnen beginnen. Vaak lukt dit zelfs al binnen een week.
 
Indien je vragen hebt of een afspraak wilt maken kun je het contactformulier invullen op de website of mij bellen op het nummer 06 107 250 75.
 
Tijdens het eerste gesprek zal door de partijen de zogeheten mediation-overeenkomst ondertekend worden. Hierin worden bepaalde afspraken vastgelegd met betrekking tot vertrouwelijkheid, commitment en de vergoeding van de mediator.

5. Wat zijn de kosten?

De kosten voor mediation bedragen € 150,- per uur.

De duur van een sessie is afhankelijk van de aard van het probleem, en kan variëren van 1 uur, anderhalf uur of 2 uur. Wij maken van tevoren gezamenlijk duidelijke afspraken hierover.

Je kunt samen met de wederpartij besluiten om de kosten te splitsen, maar natuurlijk is het ook mogelijk een andere verdeling overeen te komen.

Het kan ook zo zijn dat uw werkgever de kosten op zich neemt.

Vragen? Ik sta voor je klaar.

T. 06 107 250 75 info@facionovo.nl

Persoonlijke Aanpak, samen vinden we een gepaste behandelwijze.

Korte Wachttijden, je kunt meestal binnen een week terecht.

Erkende Praktijk, behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Neem contact op.

Je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie. Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig.

    Schuiven naar boven