Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Behandeling gericht op het veranderen van iemands manier van denken en interpreteren.

1. Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (of kortweg “CGT”) is een vorm van psychotherapie waarbij we er vanuit gaan dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.
 
Het is een “denk-en-doe”-therapie waarbij gesprekstherapie aangevuld wordt met verschillende oefeningen en gedragsexperimenten in het alledaagse leven.
 
CGT is voortgekomen uit de gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die emotionele en psychische klachten in stand houden.
 
Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren.
 
Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe de persoon zich voelt. Als iemand geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning weliswaar in eerste instantie afnemen, maar op de lange termijn juist eerder verergeren.
 
Tijdens een gedragstherapeutische behandeling breng je samen met mij eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart, waarna we deze onderzoeken en bespreken. Hierdoor krijg je zicht op je denkpatronen en hoe je gedachten samenhangen met je gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens geven door beter passende gedragspatronen aan te leren. Je kunt dan anders tegen problematische situaties aan kijken, er anders mee omgaan en je gedrag veranderen waardoor de psychische klachten afnemen.
 
Tijdens de behandelingen maken we gebruik van “helpende” en “niet-helpende” gedachten. Wat moet je je voorstellen bij “niet-helpende” gedachten?
 
Stel je loopt op straat en komt je buurvrouw tegen. Je groet haar beleefd, maar ze groet je niet terug. Je denkt: ‘Heb ik iets verkeerd gedaan? Ze mag me waarschijnlijk niet.’
 
Het zou zomaar kunnen dat jij je er vervelend door voelt en dat je de buurvrouw in het vervolg zo veel mogelijk uit de weg gaat.
 
Deze gedachten zijn “niet-helpend”. Ze zorgen voor negatieve gevoelens en gedrag.
 
In bovenstaand voorbeeld denk je dat je buurvrouw je niet mag, omdat ze je niet teruggroette. Je zou ook kunnen denken: ‘Zij negeert me gewoon, wat onaardig van haar’. Of: ‘ze was er waarschijnlijk niet bij met haar gedachten’, dit heb ik ook wel eens.’
 
Dit laatste zijn positieve gedachten die je prettige of neutrale gevoelens geve, oftewel, ‘helpende gedachten’.
 
Maar stel nou dat jouw buurvrouw jou bewust niet groet en zij jou echt niet aardig vindt? Dan kun je dat wel vervelend vinden, maar het is nog steeds geen ramp.
Niet iedereen hoeft je aardig te vinden en ook dit zijn weer helpende gedachten.
 
Het aanleren van helpende denkpatronen is het doel van cognitieve gedragstherapie. Als mensen hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen.
 
Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt en blijft gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt de cliënt samen met de behandelaar of die wijze van denken wel helemaal klopt met de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat iemand geneigd is om negatief over allerlei zaken te oordelen wordt uitgezocht welke manier van denken passender is.
 
Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten maakt ik gebruik van specifieke cognitieve “uitdaagtechnieken” en huiswerk oefeningen.
Het is een kortdurende, gestructureerde klacht-of probleemgerichte therapievorm die zowel op het heden als de toekomst is gericht.

2. Welke klachten of problemen kan cognitieve gedragstherapie verhelpen?

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Het blijkt dat deze methode een zeer effectieve psychotherapie kan zijn. Vaak is deze vorm van therapie effectiever gebleken dan medicijnen, vooral op de langere termijn.
 
Cognitieve gedragstherapie wordt vaak toegepast in de behandeling van:
 
• Angststoornissen
• Milde Depressies
• Dwangproblemen
• Eetstoornissen
• Agorafobie (pleinvrees)
• Specifieke fobie
• Burn-out
• Paniek
• Piekeren
• Stemmen
• Impuls- en psychosomatische problemen
• Opstandig en agressief gedrag bij kinderen en jongeren.
• Negatieve gevoelens
• Futloosheid
• Somberheid
• ADHD
• Trauma
• Verlatingsangst
• Sociale angst
 
Bij de begeleiding van jonge kinderen zal ik de ouders vaak actief betrekken.
Meestal is het zinvol om de begeleiding van je zoon of dochter te combineren met begeleiding voor jezelf. Je leert dan om te gaan met de problemen die spelen bij je kind en kunt deze in de thuissituatie makkelijker begeleiden en je opvoedingsvaardigheden versterken.

3. Voor wie is cognitieve gedragstherapie (CGT) geschikt?

Deze therapie is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen.
 
Indien je een of meerdere van onderstaande signalen bij jezelf of je kind herkent dan kan cognitieve gedragstherapie wellicht uitkomst bieden.
 
Opstandig of agressief gedrag 
– Erg boos kunnen worden bij uitdagend gedrag van anderen en dit niet langer onder controle hebben.
– Liegen en bedriegen en ouders tegen elkaar uitspelen.
 
Depressie / Stemmingsproblemen
– Vaak erg somber zijn en nergens zin in hebben.
– Last hebben van een negatief zelfbeeld.
– Gestopt zijn met de studie, overdag niets meer te doen hebben en hele dagen op bed liggen.
– Neerslachtig voelen en niet weten hoe het zelf op te lossen.
 
Angstproblemen
– Bang zijn voor toetsen, feestjes, spinnen of om met iemand af te spreken, als dit je dagelijks functioneren belemmert.
– Bang zijn om in een sociale situatie te gaan blozen of stotteren.
– Bang zijn om in gezelschap te praten of antwoord te moeten geven in de klas.
Bij een boodschap niet af durven te rekenen.
 
Dwangproblemen
– Meerdere keren dezelfde controle of handelingen moeten doen bijvoorbeeld voor het weggaan naar school/werk of voor het slapen gaan.
– De handen heel vaak wassen na het handen schudden met een onbekend persoon.
 
Cognitieve gedragstherapie kent talloze hulpvragen die middels CGT kunnen worden aangepakt.
Met cognitieve gedragstherapie graven we diep naar waar gedachtes en emoties vandaan komen. Vanuit dit inzicht kijken we naar hoe we het gedragspatroon positief kunnen veranderden.
 
CGT is de meest toegepaste vorm van psychotherapie, en een vorm waar het meest onderzoek naar gedaan is. CGT kan worden toegepast bij veel klachten die met denken en voelen te maken hebben.

4. Wanneer kan ik terecht?

Ik ben van mening dat lang wachten het probleem kan verergeren. Praktijk FacioNovo heeft daarom ruime openingstijden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Ik streef ernaar om binnen 14 dagen met de behandeling te kunnen beginnen. Vaak lukt dit zelfs al binnen een week.
 
Indien je vragen hebt of een afspraak wilt maken kun je het contactformulier invullen op de website of mij bellen op het nummer 06 107 250 75.
 
Mochten wij tot een afspraak komen dan ontvang je via de mail een intakeformulier en een behandelingsovereenkomst die je thuis kunt invullen en dient mee te brengen naar het eerste gesprek.
 
In de praktijk vindt een intakegesprek en anamnese plaats. Vervolgens stellen we gezamenlijk een behandelplan op. Indien je je in het traject kunt vinden wordt de behandelovereenkomst getekend en een vervolgafspraak gepland. Deze is meestal een week na het intakegesprek en anamnese.

5. Wat zijn de kosten?

De kosten voor psychosociale lichaamsgerichte therapie bedragen € 75,- per consult voor max. 45 minuten. Betalingen kunnen contant of via pin worden voldaan in de praktijk. Je ontvangt hiervan een factuur die je bij je zorgverzekeraar kan indienen. Vanuit de aanvullende verzekering kan de behandeling geheel of gedeeltelijk worden vergoed. De behandelingen hebben geen invloed op het eigen risico. Raadpleeg altijd je polis.

Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig.

Vragen? Ik sta voor je klaar.

T. 06 107 250 75 info@facionovo.nl

Persoonlijke Aanpak, samen vinden we een gepaste behandelwijze.

Korte Wachttijden, je kunt meestal binnen een week terecht.

Erkende Praktijk, behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Neem contact op.

Je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie. Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig.

    Schuiven naar boven