Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

Behandeling bij angst, fobie, trauma of andere nare emoties.

1. Wat is “Integral Eye Movement Therapy”?

“IEMT” staat voor “Integral Eye Movement Therapy”. Dit betekent “Integrale Oog Bewegings Therapie”.
 
Bij deze therapie worden d.m.v het bewegen van de ogen nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Op deze manier worden emoties die gekoppeld zijn aan bepaalde emoties (bijvoorbeeld angst een fobie of trauma) naar voren gehaald en vervolgens weggehaald.
 
Tijdens de behandelingen kun je al merken dat de herinnering vager wordt en er ontstaat meer afstand aan de herinnering en de gekoppelde emoties verdwijnen. Door het verdwijnen van deze emoties verdwijnen of verminderen ook de symptomen.

2. Wat is “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”?

“EMDR” staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.
 
EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm waarbij de traumatische herinnering stapsgewijs wordt opgehaald onder begeleiding van de therapeut. Tegelijkertijd zorgt de therapeut voor afleiding namelijk handbewegingen die gevolgd moeten worden met de ogen. De combinatie van het ophalen van de herinnering en de afleidende oogbewegingen zorgen ervoor dat de herinnering minder emotioneel wordt opgeslagen in het geheugen.
 
Bij IEMT wordt er nauwelijks gewerkt met traumatisch beeldmateriaal. Dit is bij EMDR wel het geval, het staat zelfs centraal in deze therapie.
 
Bij IEMT hoeft de cliënt de traumatische ervaring niet opnieuw te beleven en te vertellen. Dit in tegenstelling tot EMDR.
 
De ervaring leert dat IEMT sneller werkt en dat men achteraf nauwelijks last heeft van hoofdpijn en duizeligheid. De IEMT-methode geniet daarom de voorkeur in mijn praktijk.

3. Wat is een trauma?

In de psychologie en psychiatrie wordt de term “trauma” gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis gevoelens van angst, woede, eenzaamheid of verdriet blijft ervaren en deze een belemmering blijven vormen.
 :
De gebeurtenis wordt als ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem ervaren en het lukt maar niet om ermee om te gaan en het los te kunnen laten.
 
De meeste mensen reageren veerkrachtig op stressvolle gebeurtenissen. Hoewel een gebeurtenis een kortdurende stressreactie kan geven, is iemand dan snel weer in balans. Hierdoor blijven de meeste mensen goed functioneren, ondanks het meemaken van stressvolle gebeurtenissen.
 
Hevige of langdurige stress kan ertoe leiden dat de veerkracht vermindert, als een elastiek waar de rek uit is. Wanneer er weinig veerkracht is, kan een stressvolle gebeurtenis aanleiding zijn voor het ontstaan van psychische klachten.
 
Een trauma kan er toe leiden dat de veerkracht langdurig is aangetast. Mensen blijven dan hun hele leven kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten.

4. Welke klachten of problemen kan IEMT verhelpen?

IEMT-therapie wordt vaak toegepast in de behandeling van bijvoorbeeld: • Traumatische ervaringen • Negatieve gevoelens • Wantrouwen • Verdriet • Depressie • Angsten • Futloosheid • Somberheid • Geestelijk vermoeidheid • PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis) • Stress reductie • Rouwverwerking

5. Voor wie is IEMT geschikt?

IEMT is geschikt voor mensen die last hebben van een traumatische ervaring.
 
Bij de meeste mensen zullen de klachten als gevolg van de nare gebeurtenis binnen enkele weken sterk verminderen. Is dit niet het geval en blijven de klachten na vier weken bestaan of verergeren, dan spreken we van een trauma.
 
De klachten of problemen waar mensen met een trauma last van kunnen hebben kunnen jaren voortduren en zijn divers van aard, maar hebben vaak betrekking op somberheid, angsten en geestelijke vermoeidheid.
 
Wanneer stemmingsepisoden zich blijven voordoen, ook ondanks het gebruik van medicatie, dan is het beter om het trauma uit het verleden te behandelen.
 
Een trauma is vaak goed te behandelen met therapievormen die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie. Een effectieve methode is “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR).

6. Wanneer kan ik terecht?

Ik ben van mening dat lang wachten het probleem kan verergeren. Praktijk FacioNovo heeft daarom ruime openingstijden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Ik streef ernaar om binnen 14 dagen met de behandeling te kunnen beginnen. Vaak lukt dit zelfs al binnen een week.
 
Indien je vragen hebt of een afspraak wilt maken kun je het contactformulier invullen op de website of mij bellen op het nummer 06 107 250 75.
 
Mochten wij tot een afspraak komen dan ontvang je via de mail een intakeformulier en een behandelingsovereenkomst die je thuis kunt invullen en dient mee te brengen naar het eerste gesprek.
 
In de praktijk vindt een intakegesprek en anamnese plaats. Vervolgens stellen we gezamenlijk een behandelplan op. Indien je je in het traject kunt vinden wordt de behandelovereenkomst getekend en een vervolgafspraak gepland. Deze is meestal een week na het intakegesprek en anamnese.

7. Wat zijn de kosten?

De kosten voor psychosociale lichaamsgerichte therapie bedragen € 75,- per consult voor max. 45 minuten. Betalingen kunnen contant of via pin worden voldaan in de praktijk. Je ontvangt hiervan een factuur die je bij je zorgverzekeraar kan indienen. Vanuit de aanvullende verzekering kan de behandeling geheel of gedeeltelijk worden vergoed. De behandelingen hebben geen invloed op het eigen risico. Raadpleeg altijd je polis.

Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig.

Vragen? Ik sta voor je klaar.


T. 06 107 250 75 info@facionovo.nl

Persoonlijke Aanpak, samen vinden we een gepaste behandelwijze.

Korte Wachttijden, je kunt meestal binnen een week terecht.

Erkende Praktijk, behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Neem contact op.

Je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie. Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig.

    Schuiven naar boven