Bikkeltraining voor Scholen

Bikkellen met de gehele klas

Voor Wie?

Preventief – klassikaal
Een vaardigheid groeit, omdat je er aandacht aan schenkt en ermee oefent. Gedrag ontwikkelt, doordat je er grip op krijgt en oefent. Bij het Bikkelprogramma gaan wij uit van de growth mindset: van proberen kun je leren. Dit geldt bij rekenen, taal maar ook op het gebied van faalangst, weerbaarheid, sociale vaardigheden, studievaardigheden en gezond gedrag. Dit betekent dat je hier niet pas aandacht aan schenkt als het probleem er is, maar preventief. Alle leerlingen binnen het onderwijs zijn hierbij gebaat. Vanuit die overtuiging zijn de preventieve Bikkellesprogramma’s ontwikkeld.

Waar werken we aan?

Het BikkelLesprogramma bestaat uit preventieve, schoolbrede lesplannen gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid en zelfredzaamheid van alle leerlingen. Kies om Bikkels schoolbreed over alle leerjaren in te zetten, of maak een keuze uit één of meerdere deelprogramma’s. Bikkels kan als vast onderdeel binnen het curriculum worden ingezet, meer thematisch of juist incidenteel waar nodig. Het Bikkelprogramma is een gevarieerd, praktisch en verrassend lesprogramma zodat een ieder op een effectieve en eigenzinnige manier kan werken aan het versterken van de weerbaarheid, veerkracht en studieskills van de leerlingen! De lesprogramma’worden ingezet om de sociale veiligheid te borgen en specifieke vaardigheden te vergroten. U kunt een mailtje sturen voor informatie over het verzorgen van de klassikale Bikkeltrainingen!

Wat zijn de kosten?

Hierover worden afspraken met de school gemaakt.

bikkeltraining roermond

Wanneer?

In overleg met de school.

Hoe kan ik mijn groep opgeven?

Dit kan d.m.v. het invullen van onderstaand contactformulier, of stuur een email naar info@facionovo.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen om tot vervolgafspraken te komen.

Schrijf je groep nu in!

Ik neem binnen 1 a 2 werkdagen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

    Schuiven naar boven